POLYTEX-THERM


POLYTEX-THERM a POLYTEX-THERM mineral sú medzinárodne certifikované vonkajšie kontaktné zatepľovacie systémy. Spĺňajú najprísnejšie európske predpisy a požiadavky (ETA / EOTA), ich životnosť je testovaná na minimálne 25 rokov. Sú vhodné na zateplenie fasád novostavieb i starších budov. Zatepľovací systém znižuje náklady na vykurovanie a ochladzovanie priestorov, odstraňuje hygienické nedostatky (plesne) a zabezpečuje optimálnu vnútornú klímu v každom ročnom období. Zateplenie fasády tiež znižuje požiadavky na kapacitu vykurovacieho zariadenia a zvyšuje hodnotu zatepleného objektu na trhu nehnuteľností. Nesmieme zabudnúť na nové, atraktívne stvárnenie fasády. V neposlednom rade zatepľovanie budov predstavuje jednu z najúčinnejších ciest k ochrane nášho životného prostredia.


POLYTEX-THERM

Certifikovaný zatepľovací systém na báze expandovaného polystyrénu.

 • Najvyšší európsky štandard kvality.
 • Široký výber jednotlivých komponentov.
 • Atraktívna ponuka fasádnych omietok.
 • Izolant na báze bieleho i šedého polystyrénu.
 • Dlhodobá životnosť, testovaná minimálne na 25 rokov.
 • Nízka prácnosť.
 • Minimálne zaťaženie konštrukcie.
 • Priaznivá cena.

POLYTEX-THERM mineral

Certifikovaný zatepľovací systém na báze minerálnej vlny.

 • Najvyšší európsky štandard kvality.
 • Široký výber jednotlivých komponentov.
 • Atraktívna ponuka fasádnych omietok.
 • Dlhodobá životnosť, testovaná minimálne na 25 rokov.
 • Výborné difúzne vlastnosti.
 • Vysoká životnosť.
 • Bez požiarnotechnických obmedzení.

Termoizolačné nátery

NÁTERY S OJEDINELÝMI VLASTNOSŤAMI

Zaujíma Vás ako natrieť fasádu či vymaľovať interiér a zároveň ušetriť?

Certifikované termoizolačné nátery ACTIN THERMO majú popri výborných ochranných a dekoračných vlastnostiach aj jedinečnú schopnosť blokovať teplo. Tým sa dosiahne stabilnejšia teplota v interiéri počas celého roka a zníži množstvo energie na vykurovanie a chladenie obývaných priestorov. Štátnou skúšobňou boli potvrdené energetické úspory o viac než 10%. Vzhľadom na tento fakt by sa dalo povedať, že použitím týchto špeciálnych náterov si v určitom časovom horizonte skrášlite svoj domov úplne zadarmo. Prednosťou termonáterov je tiež eliminácia kondenzácie vodných pár na povrchu stien, ktorá je hlavnou príčinou vzniku nepríjemných plesní. Bývanie tak nadobúda príjemnejší a hodnotnejší rozmer.


ACTIN THERMO SAN


ACTIN THERMO

ACTIN THERMO SAN

Protiplesňový termoizolačný náter na báze silikónov pre exteriér a interiér.

ACTIN THERMO

Disperzný termoizolačný náter pre exteriér a interiér.


Zateplenie už zateplenej fasády

OTÁZKA: Uvažujeme nad sanáciou starého zateplenia. Zároveň by sme radi fasádu našej bytovky "doteplili". Je potrebné odstrániť starý zatepľovací systém alebo je možné naň nalepiť nový?

ODPOVEĎ: Určite je ekonomickejšie a ekologickejšie ponechať starý zatepľovací systém. Zatiaľ však neexistuje všeobecný postup pre zateplenie už zateplenej fasády, ktorý by bol podložený certifikátom. Zodpovednosť za takúto obnovu fasády preto preberá projektant. Projektant posúdi, či je starý zatepľovací systém schopný preniesť váhu nového. Stanoví metódu prieskumu jestvujúceho podkladu a v spolupráci s výrobcom zatepľovacieho systému navrhne skladbu nového zatepľovacieho systému.

 

AKO POSTUPOVAŤ:

 • Vizuálne posúdenie povrchu starého zatepľovacieho systému. Vzhľadu, čistoty, rovinnosti, súdržnosti, prípadných porúch...
 • Overenie skladby a stavu jednotlivých komponentov starého systému - otvorenými sondami o rozmere cca 1 m2. Výsledkom je zistenie zrnitosti omietky, hrúbky základnej vrstvy, počtu kotiev, spôsobu kotvenia, druhu použitého tepelného izolantu, jeho spôsobu lepenia na podklad, typu a stavu podkladu.
 • Overenie súdržnosti izolantu a základnej vrstvy s omietkou. Meranie sa prevedie na odobratých sondách.
 • Návrh lepidla na lepenie nového zatepľovacieho systému. Je potrebné jednoznačne určiť vhodný typ lepiacej malty, ktorý vykazuje dostatočnú súdržnosť s omietkou starého systému.
 • Návrh nového zatepľovacieho systému. Spôsobu lepenia, hrúbky izolantu, kotviacej schémy, typu kotiev... Dôležitým krokom pri návrhu systému je tepelno-technické posúdenie celého súvrstvia oboch systémov a vyšetrenie kondenzačných zón v konštrukcii.